Economisch oriëntatietraject

In februari instromen in een economische opleiding? Maak kennis met een groot aantal opleidingen in ons economisch oriëntatietraject!

Binnen Albeda College Economie & Ondernemen bieden we een economisch oriëntatietraject aan voor studenten die nog niet precies weten welke economische opleiding ze willen volgen. Het is een maatwerktraject dat in februari aangeboden wordt, zodat je in september een weloverwogen keuze kunt maken voor je vervolgopleiding.  

Wat houdt het traject in?
Bij het economisch oriëntatietraject oriënteer je je breed in 20 weken op verschillende economische opleidingen. Daarna stroom je door naar een opleiding naar keuze in het eerste of tweede leerjaar (afhankelijk van je resultaten). Tijdens het oriëntatietraject krijg je generieke vakken, zoals Nederland, Engels en rekenen maar ook beroep specifieke lessen. Verder kun je rekenen op een dosis praktijklessen. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen, bedrijfsopdrachten of bedrijfsbezoeken. Je wordt hierin intensief begeleid, zodat je je goed kan (her)oriënteren op je verdere (school)loopbaan en een weloverwogen keuze kan maken.

Voor wie?
Het traject is bedoeld voor studenten die graag in februari willen starten met een economische opleiding en nog niet precies weten welke opleiding het beste bij hen past. Heb je bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze gemaakt? Wil je doorstromen naar een niveau 4-opleiding of wil je overstappen van de havo naar mbo-4? Met het economisch oriëntatietraject maak je een goede nieuwe start!

Locaties
Weena
Zuster Hennekeplein

Vragen of opmerkingen?