Albeda start met innovatieve opleiding Dienstverlening Praktijkroute bol

Vanaf september 2018 start Albeda met de opleiding Dienstverlening praktijkroute bol (niveau 2).

Dit is een innovatieve tweejarige opleiding die aansluit bij de maatschappelijke behoefte om de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Via deze praktijkroute leren en ontwikkelen studenten zich in de praktijk. Zij volgen hun opleiding dan ook volledig bij de deelnemende organisaties. Ook hun theorielessen als Nederlands, Engels en rekenen vinden op locatie ...plaats. Werknemers van de organisaties worden betrokken bij de diverse rollen in het leerproces. Zo worden leren en werken volledig in elkaar verweven, waardoor de opleiding volledig door co-creatie wordt vormgegeven. Op die manier kunnen we studenten beter voorbereiden op een kansrijke loopbaan in de dienstverlenende sector.

Studenten die vanaf komend schooljaar gaan deelnemen aan deze innovatieve manier van leren, doorlopen hun opleiding bij drie verschillende deelnemende dienstverlenende organisaties. Na anderhalf jaar kan de student kiezen in welk uitstroomproefiel(en) hij/zij wil afstuderen. Ook het diplomeren gebeurt bij een van de aangesloten partijen.