Aanpak Albeda met betrekking tot het Coronavirus (update 25 maart 2020)

 

LET OP: Gewijzigde openstelling locaties Albeda. Lees hier meer informatie.

Voor werkveld Albeda Zorgcollege: Lees hier meer informatie over de aangescherpte maatregelen voor het stagebeleid van Albeda Zorgcollege.

Voor huidige studenten:
Lopen studenten risico op besmetting als zij naar Albeda komen?​
Het risico is niet meer of minder dan het risico op andere openbare plekken. Verder heeft Albeda in al haar locaties en gebouwen uit voorzorg verschillende preventieve maatregelen genomen, zoals extra schoonmaakrondes, papieren handdoekjes, etc.. Studenten zijn per e-mail geïnformeerd over mogelijke besmettingen door het Coronavirus en hoe te handelen. ​Indien er belangrijk nieuws of wijzigingen te melden zijn, informeren we via de website of het studentenportaal.

Hoe organiseert Albeda het onderwijs?
Albeda heeft in principe alle onderwijsactiviteiten op de locaties opgeschort. Lessen en ondersteuning van studenten wordt online aangeboden. Gesprekken met mentoren en studieloopbaanbegeleiders vinden digitaal plaats, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Heb je vragen, neem dan contact op met je mentor of studieloopbaanbegeleider. Wacht hier niet mee!

Zijn de locaties van Albeda gewoon open?
Nee vanaf vrijdag zijn de meeste  Albedalocaties dicht, behalve de locaties van het Techniek College Rotterdam en VAVO-Rijnmond. Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt.

De Albedalocaties die open zijn:

 • Rosestraat (Rotterdam)                 alle werkdagen            van      8.30   tot    17.00 uur     
 • Haastrechtstraat (Rotterdam)       alle werkdagen            van      9.00   tot    16.00 uur
 • Baljuwstraat (Rotterdam)              alle werkdagen            van      9.00   tot    16.00 uur
 • Thorbeckelaan (Spijkenisse)        dinsdagochtend          van      9.00   tot    12.00 uur
 • Buys Ballotlaan (Vlaardingen)      donderdagochtend     van      9.00   tot    12.00 uur

De Albeda MBO Theaterschool is voor individuele afspraken die door de opleiding met studenten gemaakt zijn, geopend. Neem contact op met de opleiding. MBO Westland is voor studenten van Albeda gesloten.

Telefonische bereikbaarheid
De telefoons van de gesloten locaties zijn doorgeschakeld naar de Rosestraat en de Haastrechtstraat. Dit geldt ook voor de locaties Thorbeckelaan en Buys Ballotlaan.

Hoe ziet de examinering er de komende weken uit?
Albeda vindt de veiligheid van studenten en medewerkers heel belangrijk. Het veilig afnemen van examens in grote groepen lukt bijna niet. Wat betekent dit?

 • In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de CEM-examens voorlopig niet door.
 • De colleges en de opleidingen onderzoeken deze week (23-27 maart) welke examens/toetsen er wel/niet doorgaan. Tot 6 april gaan examens op Albedalocaties in ieder geval niet door. Misschien worden ze op een andere manier georganiseerd. Jouw college of jouw opleiding informeert jou hierover.

Wat betekent dit voor buitenlandstages en -reizen?
Albeda heeft alle buitenlandstages en -reizen tot nader order opgeschort.

Ik heb een persoonlijk probleem: hoe vind ik hulp?

 • Je kunt altijd contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider en/of de schoolmaatschappelijk werker die aan jouw opleiding is verbonden.
 • Er is Help ff. Dat is een chatfunctie voor mbo-studenten. Ook schoolmaatschappelijk werkers van Albeda vind je daar. Op www.helpff.nl kunnen jongeren en ouders veilig en eventueel anoniem chatten met hulpverleners van Enver. Een aantal medewerkers heeft hiervoor extra hulp aangeboden vanwege het coronavirus. De chat is in ieder geval bereikbaar tot 6 april. Jongeren en ouders kunnen nu chatten met één van de hulpverleners van Help ff op maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 22:00 uur. Help ff is er voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Wat betekent dit voor stages en leerwerkplaatsen/scholingswinkels?
Veel stagebedrijven hebben hun activiteiten gestaakt. Indien jij je stage kan voortzetten, doe je dat ook. Wel let je op de richtlijnen/instructies van de stagebedrijven. Het onderwijs op leerwerkplaatsen en scholingswinkels is opgeschort en vindt online plaats. Voor verder informatie neem je contact op met je opleiding.

Worden er uitzonderingen gemaakt op de leerplicht/aanwezigheid in verband met het Coronavirus?
Tot 6 april aanstaande geldt bij Albeda geen aanwezigheidsregistratie (AWR). Wel registreren veel opleidingen de deelname aan de onlineactiviteiten. Ook de aanwezigheid bij het stagebedrijf wordt geregistreerd. Albeda volgt hierin het ministerie van OCW. Zie deze link: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang.

Ik heb nog spullen op school liggen. Mag ik die ophalen?
Je kunt je spullen in je kluisje/locker tot en met donderdag 26 maart a.s. ophalen op je locatie. Heb je dat nog niet gedaan, neem dan met spoed telefonisch contact op met je opleiding. Kijk op de website of jouw locatie nog open is.

Ik heb geen laptop. Hoe kan ik digitaal de lessen volgen?
Als je geen laptop of computer hebt, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider. We zoeken dan naar een oplossing voor jou.

Ik ben ziek, wat moet ik doen?

 • Bij gezondheidsklachten meld je je, net als altijd, ziek bij school en/of je stagebedrijf. Je leest hierover meer op website en het studentenportaal.
 • Bij lichte verkoudheidsklachten blijf je thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent.
 • Bij koorts blijf je thuis tot dat alle klachten verdwenen zijn. Ook je huisgenoten moeten dan thuisblijven.

Gaan de evenementen van Albeda nog door?
Alle evenementen van Albeda gaan niet door tot en met 31 mei a.s..

Heb je nog vragen?
Voor vragen kun je terecht bij je opleiding en je studieloopbaanbegeleider (slb’er). We hopen dat de situatie zich snel verbeterd en wij je weer op school kunnen verwelkomen. Heb je (persoonlijke) problemen en/of wil je hulp of advies? Neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider. Deze kan je verder helpen met je hulpvraag.

Voor aankomende studenten:

Aanmelden en intake
De reeds ingeplande individuele intakes kunnen doorgaan. Indien het de intake van een groepje studenten betreft, dan hanteren we hier de regel van maximaal vijf studenten. Daar waar mogelijk worden intakes afgenomen via video-bellen of Facetime. Nieuwe fysieke intakes worden gepland na 6 april a.s.. Het Studie info punt blijft open. Zij zijn te bereiken via de chat op de websitee-mail en op 010 290 10 20.

Vanaf vandaag is er een pagina op onze website beschikbaar voor nieuwe (potentiële) studenten. Deze pagina heeft als uitgangspunt een online open huis. Dit online open huis is bedoeld om aankomende studenten en hun ouders gerust te stellen, te helpen en bovenal begrip te tonen. Aankomende studenten zitten in een onzekere periode qua examens, een keuze voor een vervolgopleiding en hebben geen idee wat de nabije toekomst hen brengt. Op deze pagina vind je alles over oriënteren, het maken van een keuze en hoe je je kunt aanmelden.

Hoe zit het met het recht op toelating?
In principe moet je je uiterlijk 1 april aanmelden om recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze te hebben. Vanwege de situatie rondom het corona-virus heeft Albeda besloten om het recht op toelating voorlopig te verlengen tot 1 mei 2020. De toelatingseisen van de opleiding blijven hetzelfde. 

 

Algemene vragen over het coronavirus en COVID-19
Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het Coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht door hoesten en niezen in de richting van personen die zich op een afstand van maximaal 1,5 meter bevinden van een besmet persoon. Zie verder de website van de RIVM​.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf nemen?
We adviseren iedereen de volgende regels te volgen:

 • Was regelmatig je handen (20 seconden lang).
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken.
 • Vermijd het geven van handen en dergelijke.
 • Vermijd sociale contacten en ga zo min mogelijk naar buiten.
 • Blijf op 1,5 m afstand van andere mensen.

Wanneer blijf ik thuis van school/stage/werk

 • Als je lichte verkoudheidsklachten hebt, blijf je thuis. Als 24 uur klachtenvrij bent, kun je weer naar school, werk of stage.
 • Heeft een van je huisgenoten koorts (> 38 graden) dan blijven alle huisgenoten/gezinsleden  thuis gedurende 14 dagen.

Ik heb gezondheidsklachten. Wanneer blijf ik thuis? ​

 • Je hebt verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius.
  Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. 24 uur nadat je klachten zijn verdwenen, kun je weer naar buiten, werk of stage. Wel blijf je de hygiënemaatregelen in acht nemen. 
 • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je moet hoesten of je bent benauwd.
  Deze klachten kunnen het begin zijn van Covid-19 (besmetting door Coronavirus). Je belt met de huisarts. Deze zal je verder instrueren​.

Hoe lang moet je uitzieken als je thuisblijft met verhoging of verkoudheid?
Zodra je gedurende 24 uur klachtenvrij bent, kun je de dag erna weer gewoon naar buiten, werk of stage.

Mogen studenten/medewerkers met bestaande gezondheidsklachten die vatbaar zijn voor ziektes ervoor kiezen niet naar school te komen?
Maak je je zorgen, neem dan contact op met je arts en school (studieloopbaanbegeleider of leidinggevende) voor passende oplossingen. ​

Wat gebeurt er als er iemand is die mogelijk besmet is met het nieuwe Coronavirus en COVID-19 heeft? 
Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk besmet is met het nieuwe Coronavirus, dan gaat er een protocol in werking. De arts vraagt soms een test aan. Als de persoon ziek is, blijft de patiënt in isolatie. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis. Dat is afhankelijk van de situatie. Ook de huisgenoten blijven 14 dagen in thuis-isolatie. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) doet soms een zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen met wie de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, krijgen een brief waarin staat wat zij moeten doen. ​

Mijn huisgenoot heeft de diagnose COVID-19 gekregen. Moet ik dan thuisblijven?
Je kunt een brief krijgen van de GGD of instructies van de huisarts. Deze instructies moet je opvolgen. In ieder geval moet je gedurende 14 dagen fysiek contact met anderen beperken. Je blijft in thuisquarantaine. Jij kunt immers mogelijk besmet geraakt zijn met het Coronavirus. Dat betekent dat jij niet naar je werk of school mag. Je mag wel thuiswerken. Je mag ook even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar je moet er daarbij op letten dat je op afstand van anderen (1,5 m) blijft en geen lichamelijk contact maakt. Krijg je ook klachten, dan moet je dit bij de GGD/ huisarts melden​.

Ik ben in contact geweest met iemand die nu Covid-19 heeft. Wat moet ik doen?
Als die persoon geen huisgenoot is, dan volg jij de richtlijn van de RIVM en de overheid. Je blijft zoveel mogelijk thuis, houdt 1,5 afstand tot andere mensen. Zolang je geen ziekteverschijnselen hebt, mag je werken, naar school gaan en stage lopen. Bij de eerste lichte verkoudheidsklachten blijf je thuis tot de klachten 24 uur zijn verdwenen.

Waar kan ik nog meer terecht voor informatie
​Bij vragen over het Coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.
Veel gestelde vragen over het coronavirus en onderwijs zie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs.

Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op www.ggd.nl.

De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM. Zie www.rivm.nl.