Info over start studiejaar & corona

Info over Albeda & corona

Update 19 november 2020

Zoals bekend heeft minister-president Rutte dinsdag 17 november een persconferentie gegeven. Belangrijkste conclusie uit de persconferentie is dat er geen veranderingen zijn aangekondigd voor het onderwijs. 

Bij Albeda is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimtes en tijdens praktijklessen. Dit besluit is genomen vooruitlopend op een landelijke mondkapjesplicht voor publieke ruimtes welke op 1 december 2020 wordt ingevoerd. De minister-president heeft dit gisteren aangekondigd.

Corona blijft ons bezighouden en we beseffen ons terdege hoe lastig het is voor iedereen. We zijn er echter van overtuigd dat we met zijn allen de juiste dingen doen in het belang van het onderwijs, onze studenten en medewerkers.