mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

connect

Intern leerbedrijf Connect

Connect is een erkend intern leer- en stagebedrijf binnen de opleiding Sociaal werker. Het leerbedrijf draait om, door en voor studenten. Een belangrijke taak van de stagiaires is het begeleiden van medestudenten van de opleiding Sociaal werker. Naast het intern begeleiden van studenten, zijn de stagiaires van Connect ook extern actief en begeleiden zij verschillende doelgroepen in Rotterdam.

Peer-to-peer coaching
Een groot deel van het stagebedrijf draait om ‘peer-to-peer coaching’. Dit houdt in dat onze studenten andere studenten ondersteunen en begeleiden. De stagiaires van Connect zijn bijvoorbeeld klassencoach voor de verschillende klassen van de opleiding Sociaal werker. In deze rol is de stagiair hét aanspreekpunt voor de klas, maar ondersteunen zij ook de studieloopbaanbegeleider (slb’er) van die klas.

Als klassencoach worden de studenten ingezet bij verschillende hulpvragen van hun medestudenten. Dit kunnen vragen zijn met betrekking tot studievoortgang, verzuim en eventuele andere problematiek. Eigenlijk helpen zij bij alles waar je als student tegenaan kunt lopen!

Soms hebben studenten ook begeleiding nodig bij het zoeken naar een geschikte stageplaats. Ook hierbij ondersteunt Connect met het ‘sos-traject (snel op stage)’. Studenten zonder stage worden bijvoorbeeld geholpen bij het opstellen van (sollicitatie)mails naar stageorganisaties en bij het oefenen van sollicitatiegesprekken.


Extern
Het intern leerbedrijf Connect is gevestigd op de tweede verdieping van de Albeda-locatie aan het Zuster Hennekeplein 80 in Rotterdam. De stagiairs van Connect zijn daar veel te vinden! Daarnaast begeleiden en ondersteunen zij als klassencoaches ook studenten op andere locaties van Albeda, waaronder de Rosestraat en de Prins Alexanderlaan. Ook worden de stagiaires van Connect ingezet in projecten binnen Rotterdam, waarbij zijn samenwerken met verschillende welzijnsorganisaties. Een concreet voorbeeld is de inzet van onze studenten binnen de formulierenbrigades in de wijken. Daar helpen zij de inwoners uit de wijk bijvoorbeeld bij het aanvragen van voorzieningen waar ze recht op hebben.