connect

Intern leerbedrijf Connect

Connect is een erkend intern leerwerkbedrijf waar de studenten van de opleidingen Sociaal werker en Onderwijsassistent (Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk) stage lopen. Naast dat ze actief zijn op school, leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan diverse in- en externe projecten.

Onze studenten ondersteunen medestudenten van diverse opleidingen bij het vinden van een stageplaats of bij problemen in een thuis- of schoolsituatie. Ze bemannen balies op verschillende Albeda-locaties, zodat ze direct contact hebben met de andere studenten. Ook gaan ze in gesprek met studenten die veel verzuimen of die zich vaak ziek melden. Onze studenten fungeren als rolmodel en als serieuze gesprekspartner. Ze zijn het eerste contact met de student voordat hij of zij bij de verzuimmedewerker of studieloopbaanbegeleider (slb’er) terechtkomt. Dat maakt de drempel om hulp en ondersteuning te zoeken veel lager. Het is ook een goede manier om voortijdig school verlaten (vsv) tegen te gaan!

Verschillende projecten buiten school
Het intern leerbedrijf Connect is ook betrokken bij projecten die door externe organisaties worden georganiseerd. Studenten van de opleiding Onderwijsassistent worden bijvoorbeeld ingezet als verzuimhulp/ Peer2Peer-coach om leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs te ondersteunen. Een ander voorbeeld hiervan is de formulierenbrigade.
De studenten van de formulierenbrigade helpen medestudenten op school bij het invullen van formulieren, maar zijn daarnaast buiten Albeda actief, op diverse externe locaties in Rotterdam. Tijdens de inloopuren van de formulierenbrigades ondersteunen de studenten allerlei doelgroepen waaronder ouderen of mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig (genoeg) zijn. Ze helpen bijvoorbeeld bij het aanvragen van de zorgtoeslag, de belastingaangifte of het inschrijven bij een wooncorporatie. Daarnaast kunnen de cliënten voor het invullen van andere formulieren bij hen terecht.

Onze studenten participeren ook in projecten in de wijk. Zo zijn ze gestart met het project ‘Eten is weten!’, een project voor ouderen. Het project is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Er doen ongeveer 120 vrijwilligers en 120 ouderen mee, waaronder 20 studenten van Albeda. Tijdens het project gaan de vrijwilligers langs bij ouderen om gesprekken te voeren. Doel is om ouderen uit een sociaal isolement te halen. De groep ouderen is een grote en belangrijke groep waar studenten van de opleiding Sociaal werker mee in aanraking komen. Dit project is uitermate geschikt om op een laagdrempelige manier in contact te komen met ouderen.

Connect

  • Persoonlijk
  • Dienstverlenend
  • Verbindend

Connect is een erkend SBB leerbedrijf van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk.