Training Passiviteit Dagelijks Leven ® (PDL) voor docenten en praktijkinstructeurs

Bent u als docent of praktijkinstructeur werkzaam binnen de opleiding Verzorgende (IG) of MBO Verpleegkunde? Spreekt PDL als benaderingswijze bij passieve cliënten u aan en wilt u deze methode graag uitdragen? Volg dan de training PDL voor Docenten en Praktijkinstructeurs. U bent dan bevoegd om les te geven PDL binnen de opleidingen Verzorgende (IG) en MBO Verpleegkunde.

Inhoud

Inhoud

Dagdeel 1: Inleiding PDL en zitten

 • Wat wordt verstaan onder PDL
 • Welke consequenties heeft de invoering van PDL binnen de werksituatie van de leerling verzorgende en de leerling verpleegkundige 
 • De onderlinge relatie tussen de oorzaken van decubitus en de oorzaken van contracturen en afweerspanning 
 • Waar een goede zithouding van de cliënt aan moet voldoen
 • De haptonomische benadering van de cliënt.

Skillslab:

- Demonstratie/oefenen met diverse dynamische ligmiddelen.

Dagdeel 2: Liggen en eten geven

 • Wat zijn de oorzaken van decubitus, contracturen en afweerspanning
 • Het belang van een juiste houding van de cliënt en hulpverlener
 • Waar moet een goede lighouding aan voldoen
 • De onderliggende relatie tussen het niet of slecht eten/drinken en de conditie van de cliënt
 • De Haptonomische benadering van de cliënt tijdens eetmomenten.

Skillslab:

 • Demonstratie/oefenen met diverse dynamische zitmiddelen 
 • Demonstratie/oefenen van hulpmiddelen bij het eten geven.

Dagdeel 3: Gewassen, verschoond en gekleed worden

 • De onderliggende relatie tussen de oorzaken van angst en afweerspanning; tijdens het wassen, verschonen en kleden van de cliënt
 • De Haptonomische benadering van de cliënt tijdens deze zorgmomenten
 • Waaraan PDL kleding dient te voldoen.

Skillslab:

 • Demonstratie/oefenen van het gewassen worden aan de hand van het PDL-handelingsschema
 • Demonstratie/oefenen van de verschillende technieken bij het verschonen
 • Oefenen van het kleden bij passieve cliënten.

Dagdeel 4: Transferprincipes. transferbeleid, toetsen vaardigheden

 • De onderliggende relatie tussen de oorzaken van fysieke en psychische achteruitgang van de cliënt en de fysieke overbelasting
 • De haptonomische benadering van de cliënt tijdens deze transfermomenten
 • Het verbeterplan
 • Het geven van de lessen PDL aan studenten

Skillslab:

 • Demonstratie/oefenen (o.a. verschillende begeleidingsstijlen, houdingen, transfertechnieken)
 • Aftoetsen van de praktijkvaardigheden.

Trainer

De training wordt uitgevoerd door een gecertificeerd PDL-trainer.

Sluit

doel

doel

De training PDL voor docenten en praktijkinstructeurs leidt de deelnemers op om les te geven over PDL aan leerling-verzorgenden en leerling-verpleegkundigen. PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) is een verzorgingsmethode voor patiënten die zelf geen of weinig bijdrage kunnen leveren aan hun verzorging. In tegenstelling tot ADL, waarbij de verzorgde actief gestimuleerd wordt om mee te werken, wordt bij PDL de passiviteit geaccepteerd en wordt uitgegaan van wat de patiënt nog wel kan en wil. Het bieden van comfort staat hierbij centraal.

De deelnemer leert tijdens de training PDL voor docenten en praktijkinstructeurs:

 • Op een methodische wijze uitleg te geven over het toepassen van PDL. 
 • Aan te geven waarom acceptatie van passiviteit een van de belangrijkste uitgangspunten is bij het toepassen van PDL.
 • De PDL-benaderingswijze in verschillende zorgsituaties bij zorgvragers te observeren, te analyseren, uit te voeren en te evalueren.

Na het met succes voltooien van de training PDL voor Docenten en Praktijkinstructeurs bent u bevoegd om les te geven over dit onderwerp binnen de opleidingen Verzorgende (IG) en MBO Verpleegkunde. Met de invoering van het nieuwe kwalificatiedossier is PDL een vereiste geworden binnen deze opleidingen.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Docenten en praktijkinstructeurs werkzaam binnen de opleiding Verzorgende (IG) en MBO Verpleegkunde. De groepsgrootte is gesteld op maximaal 12 deelnemers.

Sluit

Praktische info

Praktische info

Deze training wordt u aangeboden als incompany training.
U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Sluit

Lesdata

Lesdata

De lesdata van deze training worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland.

Op aanvraag kan de training in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Sluit

certificering

certificering

Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat van het Albeda College. Om voor het certificaat in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • de deelnemer heeft alle dagdelen bijgewoond en actief deelgenomen aan de lessen
 • de deelnemer heeft de vaardigheden in een gesimuleerde situatie uitgevoerd en de vaardigheidstoets met een voldoende afgesloten.
Sluit

Aanmelden

Duur
4 dagdelen
Kosten
volgens offerte

U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .