Vaattoegangverpleegkundige

Bent u werkzaam als dialyseverpleegkundige en wilt u zich verder specialiseren? Wilt u een zinvolle bijdrage leveren op het gebied van vaattoegang? Volg dan de opleiding tot Vaattoegangverpleegkundige. Na het voltooien daarvan kunt u een spilfunctie op de dialyseafdeling van uw ziekenhuis of kliniek vervullen.

Inhoud

Inhoud

 • chirurgische aspecten van de inwendige toegang tot de bloedbaan
 • button hole
 • anatomie van de armvaten
 • vaatanamnese
 • onderzoeksmethoden
 • kathetermanagement
 • radiologische interventie bij inwendige en uitwendige toegang tot de bloedbaan
 • didactische werkvormen en presentatietechnieken
 • visie, gesprektechnieken, adviseren, argumenteren en reflecteren

Doel

Doel

De opleiding Vaattoegangverpleegkundige is bedoeld voor dialyseverpleegkundigen die zich willen specialiseren in de problematiek van de vaattoegang voor dialysepatiënten. Tijdens de opleiding ontwikkelen zij de competenties die een dialyseverpleegkundige nodig heeft om een substantiële bijdrage te leveren aan de multidisciplinaire patiëntenzorg, het kwaliteitsbeeld en de kwaliteitszorg, het bevorderen van onderwijs en het interpreteren, uitvoeren en implemeteren van onderzoek op het gebied van de vaattoegang bij dialysepatiënten, betreffende:

 • inwendige toegang
 • uitwendige toegang
 • interventies
 • onderzoeksmethodologie
 • Evidence Based Practice
 • didactiek
 • visie

 

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Diploma Dialyseverpleegkundige

Praktische info

Praktische info

De opleiding wordt afgerond met de presentatie van het uitgevoerde kwaliteitstraject.

Na afloop van de opleiding bent u een gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van vaattoegang en kunt u een spilfunctie vervullen op de dialyse-afdeling van een ziekenhuis of kliniek. 

De opleiding Vaattoegangverpleegkundige omvat 13 dagen en studenten ontvangen na afloop een door de V&VN erkend certificaat.

Lesdata

Lesdata

Lesdag 1: 09-10-2019
Lesdag 2: 30-10-2019
Lesdag 3: 13-11-2019
Lesdag 4: 20-11-2019
Lesdag 5: 27-11-2019
Lesdag 6: 11-12-2019
Lesdag 7: 22-01-2020
Lesdag 8: 12-02-2020
Lesdag 9: 04-03-2020
Lesdag 10: 25-03-2020
Lesdag 11: 15-04-2020
Lesdag 12: 13-05-2020
Lesdag 13: 23-09-2020 (afronding)

Lestijd: 9.00 - 16.00 uur

Eerst volgende start: 2020 (voorjaar of najaar, afhankelijk van het aantal aanmeldingen)

Certificering

Certificering

Een V&VN erkend certificaat wordt uitgereikt als het verzuim niet meer dan twee lesdagen is en het kwaliteitstraject met een voldoende wordt afgerond. De afrondingsdag mag niet verzuimd worden.

Aanmelden

Duur
13 dagen
Kosten
€ 2680 (prijspeil 2020)