BIG herregistratie scholing

Albeda Zorgcollege, het Da Vinci College, Menskracht7 en ROC-West-Brabant verzorgen gezamenlijk de scholing BIG-herregistratie voor verpleegkundigen. Uitgebreide informatie over de scholing kunt u vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl. Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de volledige scholing of onderdelen van de scholing.

Inhoud

Inhoud

In de volledige scholing komt aan bod:

 • Module 1: Het afnemen van een anamnese.
 • Module 2: Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen.
 • Module 3: Het opstellen van een verpleegplan.
 • Module 4: Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg.
 • Module 5: Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg.
 • Module 6: De professionele ontwikkeling.
 • Module 7: Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg.
 • Module 8: Het bieden van goede kwaliteit van zorg.
 • Een branche specifieke module. (2 dagen)

Uitgebreide informatie over de scholing kunt u vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl.

Doel

Doel

Werkt u als verpleegkundige? Dan moet u zich herregistreren. Herregistratie is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Uitgebreide informatie over de scholing kunt u vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • U bent als verpleegkundige afgestudeerd in 2009 of later en u wilt zich laten herregistreren;
 • U bent niet praktiserend als verpleegkundige, stond voor 2009 ingeschreven in het BIG-register en hebt u niet op tijd laten herregistreren;
 • U kunt als verpleegkundige niet voldoen aan de werkervaringseis uit de wet BIG
   

Uitgebreide informatie over de scholing kunt u vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl.

 

Praktische info

Praktische info

Duur: De volledige scholing bestaat uit 9 modules (10 lesdagen)

Dagdeel: Een module beslaat 7 klokuren (09.30 uur – 17.00 uur).

Examen: Het examen bestaat uit een centraal examen bij ROC Midden-Nederland.

Lestijden: De scholing is van 09.30 uur – 17.00 uur.

Uitgebreide informatie over de scholing kunt u vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl.

Lesdata

Lesdata

Deze opleiding wordt meerdere keren per jaar aangeboden.
U kunt HIER de actuele planning vinden.

Certificering

Certificering

Na het volgen van de scholing ontvangt u een bewijs van deelname.
Na het behalen van het examen ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC).
Met dit certificaat dient u een aanvraag in voor herregistratie, zodra u hiervoor een oproepbrief ontvangen heeft.

Uitgebreide informatie over de scholing kunt u vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl.

Aanmelden

Duur
10 lesdagen en 1 examendag
Kosten
Deze training kost 1.550 euro inclusief lesmateriaal. Exclusief het centrale examen van 450 euro.