Docent rekenen in het mbo

Gaat u binnenkort (voor het eerst) rekenen geven op het mbo en wilt u goed beslagen ten ijs komen?  Of geeft u rekenles op het mbo en bent u toe aan een opfriscursus. Dan is de training docent rekenen in het mbo een goede start.

Inhoud

Inhoud

Het vak rekenen (drie bijeenkomsten) bestaat uit:

 • referentiekader
 • regelgeving 
 • centrale examens
 • toegepast op de nieuwe regelgeving

Rekendidactiek (zes bijeenkomsten) bestaat uit:

 • didactische modellen
 • rekentaal
 • spelen met het vak
 • zelf een examen maken en analyseren
 • talige opgaven en contextopgaven

Rekenen en het beroep (twee bijeenkomsten) bestaat uit:

 • drieslagmodel en het kwalificatiedossier
 • presentatielessen

Omgaan met zwakke rekenaars (drie bijeenkomsten):

 • ERWD
 • differentiatie
 • gedifferentieerde lessen maken
 • lessen presenteren

Doel

Doel

Na afloop van de training bent u een bekwaam rekendocent. U beheerst het volgende:

Het vak rekenen:

 • U kent de inhoud van het referentiekader.
 • U bent op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving.
 • U bent bekend met de inhoud van de centrale examen.

Rekendidactiek:

 • U kent de didactische modellen.
 • U kent rekentaal.
 • U kunt verschillende werkvormen toepassen in de rijke rekenles.
 • U kunt de studenten leren rekenen met talige sommen.

 Rekenen en het beroep:

 • U weet waar rekenen in het beroep voorkomt.

 Omgaan met zwakke rekenaars:

 • U kent de hulpmiddelen om zwakke rekenaars te ondersteunen.
 • U hebt de mogelijkheden om sterke rekenaar uit te dagen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training is bedoeld voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs die rekenlessen verzorgen of dit in de toekomst gaan doen.

Praktische informatie

Praktische informatie

 • Deze training bestaat uit veertien bijeenkomsten.
 • De training wordt gegeven in Rotterdam.
 • Voor de kosten van deze training kunt u een offerte aanvragen.

Lesdata

Lesdata

De lesdagen worden met u gepland. De training kan in de ochtend, middag of avond worden aangeboden.

Certificering

Certificering

De deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Vragen of opmerkingen?

Aanmelden

Duur
14 bijeenkomsten
Kosten
Volgens offerte

Voor het aanvragen van een offerte of voor overige vragen kunt u gebruikmaken van het contactformulier.