Begeleiden met de Talentscan

De Talentscan is een instrument dat door veel opleidingen gebruikt wordt om een beeld te krijgen van de aankomende student. De Talentscan wordt steeds vaker niet alleen als intake-instrument maar ook als begeleidingsinstrument gebruikt. In deze training is er aandacht voor de inhoud van de Talentscan en het gebruik ervan bij het begeleiden van studenten.

Inhoud

Inhoud

In de training komt eerst kort de inhoud van de Talentscan aan bod. Het zwaartepunt van de training ligt bij het gebruik van de Talentscan in de praktijk. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat betekenen de verschillende onderdelen van de test?
 • Welke onderdelen verdienen extra aandacht?
 • Welke begeleidingsstijlen zijn er en hoe zien die er in de praktijk uit?
 • Wat is mijn begeleidingsstijl?
 • Hoe breng ik de behoefte van mijn student en mijn begeleidingsstijl samen?
 • Wat is de meerwaarde van een groeps- en managementrapportage?
 • Welke ondersteuning heeft mijn klas als geheel nodig?

Met een passende begeleidingsstijl neemt de kans op een succesvolle uitstroom toe. De begeleidingsstijlen worden toegelicht en door middel van oefenen leert u de verschillen in begeleidingsstijlen. Daarmee krijgt u ook inzicht in uw eigen begeleidingsstijl.

Tot slot leert u meer over de groeps- en managementrapportage. Deze rapportages bevatten de uitslagen op groepsniveau. Aan de hand van die informatie heeft u als slb’er / team zicht op de studenten die instromen en hun begeleidingsbehoeften.

Doel

Doel

Na afloop van de training Begeleiden met de Talentscan bent u bekend met de opbouw van de Talentscan, met de verschillende begeleidingsstijlen en hoe u deze in de praktijk kunt gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training is bedoeld voor intakers, slb’ers, zorgcoördinatoren, trajectbegeleiders, onderwijsleiders en iedereen die voor het eerst met de AMN-test gaat werken.

Vooraf maak je de Talentscan (tenzij je die minder dan 2 jaar geleden gemaakt hebt) en de AMN-begeleidingsstijlentest. Het maken en het ervaren van de test is van belang voor het welslagen van de training. Het maken van de test is ook een voorwaarde voor het ontvangen van een certificaat.

Daarnaast krijg je vooraf informatie gemaild over de inhoud van de Talentscan en zullen we je vragen om alvast een aantal pagina’s van de productbeschrijving te lezen.

Praktische informatie

Praktische informatie

 • Deze training duurt twee keer twee uur.​
 • De training is geregistreerd in het lerarenregister voor 4 punten.
 • De training wordt gegeven in Rotterdam.
 • Mocht u als team aan de slag willen met de Talentscan en de gegevens willen gebruiken om een impuls te geven aan de kwaliteit van begeleiden, dan bieden wij daarvoor een aparte teamtraining.
 • Voor de kosten van deze training kunt u een offerte aanvragen.

Lesdata

Lesdata

De lesdagen worden met u gepland. De training kan in de ochtend, middag of avond worden aangeboden.

 

Certificering

Certificering

De deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een certificaat.

Vragen of opmerkingen?

Aanmelden

Duur
2 x 2 uur
Kosten
Volgens offerte

Voor het aanvragen van een offerte of voor overige vragen kunt u gebruikmaken van het contactformulier.