Algemene chirurgie

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan patiënten die een operatie moeten ondergaan? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die tijdens deze scholing worden behandeld:

 • onderzoeken/diagnostiek
 • vitale functies en shock
 • spinale en epidurale pijnbestrijding
 • diverse operatie technieken
 • stomazorg
 • faecale incontinentie
 • voeding en ondervoeding
 • klinisch redeneren

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een chirurgische aandoening, betreffende:

 •   opname
 •   verblijf
 •   ontslag

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Praktische info

Praktische info

De scholing

 • bestaat uit 9 dagdelen, waarvan 3 dagdelen stomazorg
 • wordt in de avond gegeven
 • start bij een minimum aantal van 15 aanmeldingen

 

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2021
Data volgen z.s.m.

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij actieve deelname aan de lessen en een voldoende voor de afsluitende toets.

Aanmelden

Duur
9 dagdelen
Kosten
€ 900 (prijspeil 2020)
Startmoment(en)
voorjaar 2021