Combi-opleiding Inburgering en beroepsopleiding (entree)

Bent u buiten de Europese Unie geboren en wilt u in Nederland wonen en werken? Dan heeft u meestal een inburgeringsplicht en kunt u een inburgeringscursus volgen. Via deze cursus leert u de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen. Als u naast een inburgeringscursus ook een mbo-diploma wilt halen, dan bieden wij een twee-jarige combi-opleiding, waarbij u zowel gaat inburgeren als een beroepsopleiding gaat halen op mbo-niveau 1. U kunt hierbij kiezen uit entreeopleidingen in de volgende richtingen:

 • Horeca & Voeding
 • Verkoop & Logistiek
 • Techniek & mobiliteit
 • Dienstverlening & Zorg/Facilitair

Entreeopleidingen leiden op voor een assistent-functie. Ga voor meer informatie over de entreeopleidingen naar: albeda.nl/startcollege

Na twee jaar behaalt u het diploma Inburgering Nederlands A2, inclusief de onderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Daarnaast ontvangt u het diploma voor een van de entreeopleidingen.

Albeda verzorgt inburgeringscursussen met het keurmerk Blik op Werk. Dit is een kwaliteitskeurmerk.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Bent u buiten de Europese Unie geboren en wilt u nu in Nederland wonen en werken? Dan heeft u meestal een inburgeringsplicht. Dat betekent dat u de taal leert spreken en de Nederlandse samenleving leert kennen. Beide leert u bij deze opleiding. De opleiding bereidt u voor op het Inburgeringsexamen en op het examen voor een entreeopleiding (mbo niveau 1).

Onderdelen
De inburgering bestaat uit zes onderdelen:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Luisteren
 • Spreken
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Ook leiden we u op voor een entreeopleiding. We hebben entreeopleidingen in diverse richtingen. Ga voor meer informatie naar: albeda.nl/startcollege

Aantal lesuren

Schooljaar 1: Inburgering & Entreeopleiding - 1.000 uur
Schooljaar 2: Entreeopleiding & Inburgering - 1.000 uur

Inburgeringsplichtig?
Bent u inburgeringsplichtig? Dan hoort u dit van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U kunt ook zelf contact opnemen met DUO om te controleren of u wel of niet moet inburgeren.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Inburgeren
Inburgeren kan met een inburgeringscursus, waarbij u de Nederlandse taal leert op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er zijn twee routes om in te burgeren:

 • De route naar het Inburgeringsexamen (niveau A2): u volgt dan de Inburgeringscursus A2.
 • De route naar het Staatsexamen I (B1): u volgt eerst de cursus A2 en dan de cursus B1.

U kunt daarna ook nog de cursus Staatsexamen II (B2) volgen.

Welke route u volgt is afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring met leren, het niveau Nederlands dat u nu beheerst en de intaketoets. De intaker bespreekt met u de mogelijkheden.

De combi-opleiding Inburgering en beroepsopleiding (entree) gaat uit van de  Inburgeringscursus A2. Om deze te kunnen volgen, is het nodig dat u de basisschool heeft afgerond in uw land van herkomst. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de combi-opleiding.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om deze combi-opleiding te kunnen volgen, is het nodig dat u de basisschool heeft afgerond in uw land van herkomst. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de cursus

Sluit

Kosten

Kosten

Inburgering
Lesgeld en boeken                € 6.650,00 (voor twee jaar)*

Entreeopleiding
Lesgeld                                   € 1.216,00  (per jaar)*
Boeken en leermiddelen        €    109,00  (per jaar)

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

* Voor het inburgeringstraject kunt u gebruik maken van een lening via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor de entreeopleiding kunt u studiefinanciering aanvragen.

Voor de opleiding heeft u ook een laptop nodig.

Sluit

Erkenning

Erkenning

De cursus heeft het keurmerk Blik op Werk.

Sluit

Duur

Duur

Deze combi-opleiding duurt twee jaar.

Aantal lesuren
Schooljaar 1: Inburgering & Entreeopleiding - 1.000 uur
Schooljaar 2: Entreeopleiding & Inburgering - 1.000 uur

 

Sluit

Aanmelden

Crebo
23110
Niveau
1
Traject
bol
Duur bol
2 jaar; 2000 uur
Startmoment(en)
augustus 2022

Aanmelden voor deze opleiding voor komend schooljaar kan niet meer. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze opleiding is bereikt.

Wil je weten wat dit voor jou betekent of wil je een studieadvies van één van onze voorlichters, neem dan contact op met ons Studie informatie punt (Stip). Zij kunnen je waarschijnlijk verder helpen.