mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Drie meiden achter een computer

Combi-opleiding Inburgering en beroepsopleiding (entree)

Bent u buiten de Europese Unie geboren en wilt u in Nederland wonen en werken? Dan heeft u meestal een inburgeringsplicht en kunt u een inburgeringscursus volgen. Via deze cursus leert u de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen. Als u naast een inburgeringscursus ook een mbo-diploma wilt halen, dan bieden wij een twee-jarige combi-opleiding, waarbij u zowel gaat inburgeren als een beroepsopleiding gaat halen op mbo-niveau 1. U kunt hierbij kiezen uit entreeopleidingen in de volgende richtingen:

  • Horeca & Voeding
  • Verkoop & Logistiek
  • Techniek & mobiliteit
  • Dienstverlening & Zorg/Facilitair

Entreeopleidingen leiden op voor een assistent-functie. Ga voor meer informatie over de entreeopleidingen naar: albeda.nl/startcollege

Na twee jaar behaalt u het diploma Inburgering Nederlands B1, inclusief de onderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Daarnaast ontvangt u het diploma voor een van de entreeopleidingen.

Albeda verzorgt inburgeringscursussen met het keurmerk Blik op Werk. Dit is een kwaliteitskeurmerk.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Bent u buiten de Europese Unie geboren en wilt u nu in Nederland wonen en werken? Dan heeft u meestal een inburgeringsplicht. Dat betekent dat u de taal leert spreken en de Nederlandse samenleving leert kennen. Beide leert u bij deze opleiding. De opleiding bereidt u voor op het Inburgeringsexamen en op het examen voor een entreeopleiding (mbo niveau 1).

Onderdelen
De inburgering bestaat uit zes onderdelen:

  • Lezen
  • Schrijven
  • Luisteren
  • Spreken
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Ook leiden we u op voor een entreeopleiding. We hebben entreeopleidingen in diverse richtingen. Ga voor meer informatie naar: albeda.nl/startcollege

Aantal lesuren
Studiejaar 1: Inburgering & Entreeopleiding - 1.000 uur
Studiejaar 2: Entreeopleiding & Inburgering - 1.000 uur

Inburgeringsplichtig?
Bent u inburgeringsplichtig? Dan hoort u dit van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U kunt ook zelf contact opnemen met DUO om te controleren of u wel of niet moet inburgeren.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

De combi-opleiding Inburgering en beroepsopleiding (entree) gaat uit van de Inburgeringscursus B1. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de combi-opleiding.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om deze combi-opleiding te kunnen volgen, is het nodig dat u de basisschool heeft afgerond in uw land van herkomst. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de cursus.

Sluit

Kosten

Kosten

Inburgering
Lesgeld en boeken: € 7.125,- (voor twee jaar)*

Entreeopleiding
Lesgeld: € 1.216,-  (per jaar)*
Boeken en leermiddelen: € 109,-  (per jaar)

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vindt u op rijksoverheid.nl.

* Voor het inburgeringstraject kunt u gebruik maken van een lening via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor de entreeopleiding kunt u studiefinanciering aanvragen.

Voor de opleiding heeft u ook een laptop nodig.

Sluit

Erkenning

Erkenning

De cursus heeft het keurmerk Blik op Werk.

Sluit

Duur

Duur

Deze combi-opleiding duurt twee jaar.

Aantal lesuren
Studiejaar 1: Inburgering & Entreeopleiding - 1.000 uur
Studiejaar 2: Entreeopleiding & Inburgering - 1.000 uur

 

Sluit

Aanmelden

Crebo
23110
Niveau
niveau 1
Traject
bol
Duur bol
2 jaar; 2.000 uur
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo