Jongeren /  Branches /  Financieel  /  Junior Assistent-accountant (niveau 4)
  Albede College www.albeda.nl


 
DNAMC Twitter Facebook Windows Live Favorites Youtube Google  

Opleiding

Junior Assistent-accountant (niveau 4)

Niveau 4 vakman/vakvrouw
Leerweg BOL (beroepsopleidende leerweg)
BBL (beroepsbegeleidende leerweg)
Duur Bol 3 jaar, bol-duaal 1 jaar, bbl 1-1,5 jaar nadat de opleiding Financieel Administratief Medewerker op niveau 3 is afgerond. (instroom in februari is alleen mogelijk voor bol-duaal en bbl)
Startmoment september, februari
Crebo 25140
 
 
Ben je goed in rekenen en kun je nauwkeurig werken? Houd je je hoofd koel en zorg je graag voor overzicht? En vind je het leuk om in een team te werken? Dan is de mbo-opleiding  Junior Assistent-accountant iets voor jou!

 
Hoe ziet je opleiding eruit?
Junior Assistent-accountant is een praktijkgerichte en afwisselende opleiding. Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid. Door veel in reële situaties te oefenen, bereid je je goed voor op een toekomst in de bedrijfsadministratie. Kies je voor de bol-opleiding, dan werk je op school in een boekhoudkundig simulatieprogramma. Zelfstandig of in groepsverband voer je praktijkgerichte projecten uit. Bij de bol-duale of bbl-opleiding leer je de praktische vaardigheden vooral in een erkend leerbedrijf (stage of werk).
 
Wat voor werk ga je doen?
  • Je verzorgt de boekhouding van een organisatie. Daar komt van alles bij kijken. Je behandelt uitgaande facturen en inkomende nota’s en je houdt de administratie bij. Je zorgt dat het bedrijf loonheffing en inkomstenbelasting afdraagt aan de Belastingdienst. In opdracht van de directie maak je overzichten. Hieruit blijkt hoe het met de voorraad, uren en budgetten is gesteld. Vervolgens geef je advies. Aan het eind van iedere periode verzorg je maand-, kwartaal- en jaarrapportages samen met je collega’s.
 
Waar kun je werken?
  • Na de opleiding Junior Assistent-accountant niveau 4, kun je werken op de financiële administratie van een bedrijf. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor, een supermarktketen, een hotel of een radiostation. Elke organisatie heeft te maken met financiële administratie en zo kun je terechtkomen in allerlei werkvelden.
 
Welke vaardigheden heb je nodig?

Het is jouw werk om te zorgen dat de cijfers precies kloppen. Het is dus heel belangrijk dat je nauwkeurig en gestructureerd werkt. Dat je goed kunt rekenen, spreekt voor zich. En je kunt zelfstandig, geconcentreerd werken aan een taak. Omdat je soms klussen oppakt met collega’s, ben je daarnaast een echte teamspeler. Zelfs bij grote drukte houd jij je hoofd koel en stel je je dienstverlenend op.

 
Uitstroom
  • Je volgt eerst de studieonderdelen die horen bij de niveau 3-opleiding Financieel Administratief medewerker. Daarna kies je voor de uitstroomrichting Assistent-accountant niveau 4.
 
Beroepspraktijkvorming
 
Alternatieven?

Je kunt deze opleiding op drie manieren volgen: via de leerwegen bol, bol-duaal en bbl. Alle drie de manieren leiden op tot hetzelfde vak.

Bij de bol-opleiding is het studiejaar verdeeld in blokken waarin je naar school gaat en blokken waarin je stage loopt. Meestal zijn dit meerdere weken achter elkaar. Minimaal 20 procent van de studie bestaat uit beroepspraktijkvorming.

Bij de duale bol- opleiding is dit anders georganiseerd. In plaats van blokken die meerdere weken duren, ga je elke week 3 dagen naar school en loop je 2 dagen stage. Bij bol en bol-duaal krijg je studiefinanciering.

Als je een bbl-opleiding volgt, werk je 4 dagen per week bij een werkgever en ga je 1 dag per week naar school. Je krijgt geen studiefinanciering maar een salaris of stagevergoeding van je werkgever.

 
Toelatingseisen
  • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de sector Economie
  • vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de overige sectoren, met in het keuzegedeelte economie of wiskunde of een tweede moderne vreemde taal
  • overgangsbewijs havo/vwo leerjaar 3 naar 4
  • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 Administratief medewerker
  • diploma van een gelijkwaardige of hogere opleiding
Aannameprocedure Na inschrijving voor een financiële opleiding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek nemen we de opleidingsmogelijkheden met je door.
 
Vervolgopleidingen Na je opleiding is het mogelijk om door te stromen naar een hbo-opleiding, zoals heao Bedrijfsadministratie, Accountancy of Commerciële Economie.
 
Kosten BOL lesgeld: € 1137,00
BOL boekengeld en leermiddelen circa: € 450,00

Overig:

Het lesgeld voor de bol geldt vanaf 18 jaar en ouder.


De peildatum voor de kosten in bovenstaand overzicht is 1 juni 2016. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het les- en cursusgeld bij. Het BOL-lesgeld geldt vanaf 18 jaar en ouder.
 
 

Leslocatie(s)

Contactperso(o)n(en)

Buys Ballotlaan 25
3132 SC Vlaardingen

Telefoon: (010) 445 53 33

Leerweg:

bolDhr. T. Scheffers
t.scheffers@albeda.nl


Haastrechtstraat 3
3079 DC Rotterdam

Telefoon: (010) 497 37 37
Fax: (010) 497 37 00

Bijzonderheden:

Leerweg:
bbl, bol en bol-duaalMevr. J. Berrenstein (bbl/ bol-duaal)
j.berrenstein@albeda.nl


Mevr. A.M. Veldhoen (bol)
am.veldhoen@albeda.nl


Mercuriuslaan 16
3255 TV Oude-Tonge

Telefoon: (0187) 49 76 54

Leerweg:
bolDhr. L. Wagenaar
l.wagenaar@albeda.nl


Dhr. B. Kuipers
b.kuipers@albeda.nl


Professor Holwerdalaan 62
2672 LD Naaldwijk

Telefoon: (0174) 513 321
Fax: (0174) 518 095

Leerweg:
bolDhr. T. Scheffers
t.scheffers@albeda.nl


Algemene informatie Algemene informatie over onze opleidingen:
Studie Info Punt
Rosestraat 1101, Rotterdam (010) 290 10 20
albeda@albeda.nl
 


© 21/10/2016