Jongeren /  Branches /  Welzijn /  Helpende Zorg en Welzijn, uitstroomrichting Welzijn (niveau 2)
  Albede College www.albeda.nl


 
DNAMC Twitter Facebook Windows Live Favorites Youtube Google  Opleiding

Helpende Zorg en Welzijn, uitstroomrichting Welzijn (niveau 2)

Niveau 2 vakman/vakvrouw
Leerweg BOL (beroepsopleidende leerweg)
Duur 1,5 - 2 jaar
Startmoment september, februari
Crebo 92640
 
 
 
Hoe ziet je opleiding eruit?

De opleiding HZW kun je op twee manieren volgen:  De opleidingsrichting Gezondheidszorg (Helpende ZORG en welzijn) richt zich meer op het verzorgen en begeleiden van ouderen, zieken en gehandicapten.
De opleiding binnen Welzijn en Onderwijs besteedt daarnaast ook aandacht aan het begeleiden, opvoeden en verzorgen van (kleine) kinderen.

In de beroepsopleidende leerweg (bol) ga je je eerst goed voorbereiden op het werken in de beroepspraktijk. De eerste 20 weken van de opleiding vinden plaats op school. Je krijgt dan praktijk- en theorielessen. Vanaf week 21 ga je iedere week, behalve naar school, ook ervaring opdoen in de beroepspraktijk.

Als je de beroepsbegeleidende leerweg (bbL) wilt volgen ga je een dag naar school als ondersteuning voor je werk of stage in de praktijk.

Een groot deel van de opleiding bestaat uit vakinhoudelijke lessen. Je krijgt de vakken methodiek, sociale vaardigheden, pedagogiek, activiteitenvakken en zorg en welzijn. Daarnaast volg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap (hoe sta je als burger in de maatschappij).

Binnen de opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. Elke student heeft een SLB-er. De SLB-er begeleidt en ondersteunt jou tijdens de opleiding. Op vaste tijden bekijk je samen met je SLB-er of je opleiding nog op schema ligt en of je extra ondersteuning nodig hebt.  

 
Wat voor werk ga je doen?
  • Je assisteert binnen de zorg- en/of welzijnssector.
  • Je helpt bij de uitvoering van activiteiten en bij het bieden van zorg.
  • Je werkt met mensen van alle leeftijden die hulp nodig hebben. Van baby’s tot ouderen.
  • Je werkt met gezonde en met zieke of gehandicapte mensen.
 
Waar kun je werken?
  • Als Helpende Zorg en Welzijn kun je gaan werken in de kinderopvang, op een peuterspeelzaal of buurthuis.
  • Ook kun je gaan werken op een basisschool of in de buitenschoolse opvang.
  • Werken in een verpleeghuis, verzorgingshuis of in een instelling voor gehandicapte mensen is ook mogelijk.
 
Toelatingseisen
  • vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • diploma beroepsopleiding op niveau 1 (AKA)
Aannameprocedure

Iedere student die toegelaten wil worden tot de opleiding doorloopt een intakeprocedure. Deze procedure bestaat uit een AMN-onderzoek, een test voor Nederlands en rekenen, een beroepsbeeldtest en een intakegesprek. De uitslagen van deze tests worden met je besproken in het intakegesprek. Na het intakegesprek hoor je of je bent toegelaten tot de opleiding.

Voor een aantal beroepen binnen de branche Welzijn & Onderwijs is in het werkveld de Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.  Daarom wordt tijdens de intake gevraagd of er bezwaren zijn voor het verkrijgen van een VOG. Als dit voor jou het geval is, kan het betekenen dat je de opleiding niet kunt beginnen, omdat je de praktijk niet in kunt. Je zult dan worden doorverwezen naar het Trajectbureau.

 
Vervolgopleidingen Met het diploma Helpende zorg en Welzijn kun je onder andere doorstromen naar opleidingen op niveau 3 binnen Welzijn. Dit zijn de opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang of Medewerker Maatschappelijke Zorg. Ook kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 3 in de
Gezondheidszorg, bijvoorbeeld de opleiding Verzorgende.
 
Kosten BOL lesgeld: € 1131,00
BBL lesgeld: € 235,00

De peildatum voor de kosten in bovenstaand overzicht is 1 juni 2015. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het les- en cursusgeld bij. Het BOL-lesgeld geldt vanaf 18 jaar en ouder.
 
 

Leslocatie(s)

Contactperso(o)n(en)

Buys Ballotlaan 25
3132 SC Vlaardingen

Telefoon: (010) 445 53 33

Leerweg:
alleen bolMevr. H. van der Eerden
06 199 175 51
h.vandereerden@albeda.nl


Kon. Julianaweg 55 (SJEM)
3241 XB Middelharnis

Telefoon: (0187) 49 75 55
Fax: (0187) 48 43 65

Leerweg:
alleen bolDhr. S. van Seters
06 478 442 84
S.vanSeters@albeda.nl


Rosestraat 1101
3071 AL Rotterdam

Telefoon: (010) 290 10 10

Leerweg:
bolMevr. A. Maassen
06-16689405
a.maassen@albeda.nl


Mevr. M. Luzi
010 290 12 89
m.luzi@albeda.nl


Algemene informatie Algemene informatie over onze opleidingen:
Studie Info Punt
Rosestraat 1101, Rotterdam (010) 290 10 20
albeda@albeda.nl
Bijzonderheden De opleiding Helpende Zorg en Welzijn wordt op het Albeda College aangeboden als onderdeel van de opleidingen Welzijn of als onderdeel van de opleidingen Gezondheidszorg.
De opleidingsrichting Gezondheidszorg (Helpende ZORG en welzijn) richt zich meer op het verzorgen en begeleiden van ouderen, zieken en gehandicapten.
De opleiding binnen Welzijn en Onderwijs besteedt daarnaast ook aandacht aan het begeleiden, opvoeden en verzorgen van (kleine) kinderen.
 
© 30/08/2015