Jongeren /  Branches /  Inburgeren
  Albede College www.albeda.nl


 
DNAMC Twitter Facebook Windows Live Favorites Youtube Google  
 

Inburgeren

Veel mensen die in het buitenland zijn geboren en in Nederland willen wonen en werken moeten inburgeren. Ook mensen die al lang in ons land wonen, zijn vaak verplicht om in te burgeren.

Als u moet inburgeren, hoort u dat van de gemeente. De gemeente vertelt u ook wat u moet doen om in te burgeren en het inburgeringsdiploma te krijgen. Wilt u weten of u inburgeringplichtig bent, dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente. 

Om te kunnen slagen voor het examen moet u leren. De Nederlandse taal, maar ook leren over leven en werken in Nederland. U kunt zelf thuis leren of bij een school een cursus doen. Een cursus is niet verplicht maar wel verstandig. Vooral bij een instelling met een keurmerk.

Het Albeda College heeft zo'n erkende inburgeringscursus. Wij bereiden u goed voor op het examen. Tijdens het examen laat u zien wat u hebt geleerd. Als u slaagt voor het examen, krijgt u het inburgeringsdiploma.

Luister hier naar wat inburgeraars te vertellen hebben:

             

             

Kijk verder bij algemene informatie.

© 27/10/2016